Lowzow side 295 – 296

(Adelspatent af 30/7 1777)

Det Mohrhofske F.C.

 

 

            Familien Lowzow er af gammel meklenborsk adel. Af denne Slægt blev Generalmajor Ehlert Ditlev v. L, † 1783, 30/7 1777 optagen i den danske Adelsstand. Han var gift med Hedevig Ulrikke v. Pfhul, † 1790. Hans Søn, Adam Gottlob, f. 1750, † 1816, gift med Sophie Dorothea, Datter af Contreadmiral Krogh i Norge, Marschal hos Arveprinds Frederik, Hvid R., efterlod sig flere børn:

 

            1. Frederik, f. 27/8 1788, † 7/8 1869, successive Amtmand i Norge, Stiftamtmand over Sjælland, Directeur for Generaltolddirectoratet og Commercecollegiet, Justitiarius i Høiesteret, Geheimeconferentsraad, St. af D., gift: 1) med Juliane Beck, † 1813 (ingen Børn), 2) med Elisabeth Ida Mariane Brockenhuus, f. 10/10 1798, † 1/6 1827. Børn af dette Ægteskab: a) Antoinette Sigfriede, f. 4/6 1818, gift med Geheimeconferentsraad, Bankdirecteur W. C. E. Greve Sponneck , St. af D.; b) louise Juliane, f. 10/7 1820, gift med Commandeur, Kammerherre F. R. E. M. Baron Dirckinck-Holmfeld; c) Adam Gottlob, f. 31/5 1825, gift med Marie Louise Hansen, f. 12/9 1832