Lüttichau

Stamhuset Tjele

 

Lüttichauerne Stamme fra Meklenborg og ere af gammel Adel. Slægten har udbredt sig i Sachsen og her i Landet. Ludvig Gottlob Lüttichau til Weissig, Doberschültz og Brinsing, Kammerherre, ophøiedes af Keiser Joseph II. 5/8 1769 til Rigsgreve; ligeledes blev Christian Frederik Tønne Lüttichau, f. 20/3 1748, dansk Kammerherre, der traadte i brunsvigsk, senere i preussisk Tjeneste, 23/11 1791 ophøiet til Rigsgreve. Han blev gift med Catharina Benzon, f. 11/6t 1765, og hans afkom har Adgang til det Benzonske Legat.

Hans Helmuth v. Lüttichau, f. I Gustrov 1670, 1732, traadte I dansk Tjeneste , blev Generallieutnant og Hvid R. og derved anerkjendt som hørende til den danske Adel. Hans ældste Søn, Christian Ditlev v. Lüttichau, f. 1695, 1767, oprettede Stamhuset Tjele. Dets nuværende Besidder er: Christian Ditlev v. Lüttichau, f. 20/4 1832, Hofjægermester, Kammerherre, R. af D., gift 10/7 1860 med Margretha Theresia Petrea Malvina, f. 2/5 1835, Datter af Kammerherre, Overførster Jessen. Hun skal ifølge Patent af 13/6 1860, agtes og anses for at være af adelig Byrd og Extraction og derfor for hendes Person være optagen i den danske Adelsstand.