Michaelsen. Side 307

(Patent af 12/7 1809)

 

Generalmajor Fredrik Christian Michaelsen, f. 13/5 1760, † 27/12 1837, hvis bestefader var bleven Adlet i Sverrig, blev under 12/7 1809 ophøiet i Adelsstanden. Han var gift med Sophie Frederikke Prætorius. Børn: a) Frederikke Louise, f. 1799, †, gift med Etatsraad, Gendarneriinspecteur Leerbech; b) elisabeth Wilhelmine, f. 1802, Conventualinde i Vemmeltofte; c) Jeppe Prætorius, f. 1804, † 1875, Justisraad, Contoirchef i Nationalbanken, gift: 1) med Johanne Dresler, 2) med Vilhelmine Jansen. Flere Døttre; en Søn, Frederik Christian, f. 1842, Forpagter i Sverrig.