Moth. Side 325

(Patent af 19/8 1698)

 

Paulus Moth, f. 1600, † 1670, der var Livmedicus hos Kong Frederik III. og Kong Christian V., efterlod 1 Søn og 3 Døttre. Sønnen, Mathias Moth, f. 1647, † 1719, til Leerbæk, Geheimeraad og Oversecretair, blev adlet 1679, men efterlod kun Døttre. Af Døttrene blev Sophia Amalia, f. 1653, † 1719, Grevinde af Samsø. Hendes Søster, Beathe Ingeborg, f. 1646, † 1697, blev 1660 gift med Pastor Jens Hals, og deres Søn, Paulus Hals, der var Amtmand og gift med Margrethe Pappenberg, blev ved Patent af 19/8 1698 ophøiet i Adels­Øden med Navnet Moth. Hans Søn, Frederik Moth, f. 1694, † 1746, var Gouverneur i Vestindien. Af hans Sønner har ikkun Frederik Christian, f. 1730, † 1809, der var Kammer­herre og Overformynder paa St. Croix og gift med Gjertrud Elisabeth de Bretton , efterladt Afkom. Fra ham nedstammer i lige Linie Frederik Peter Christian, f. 1818, Præst til Vinding, Bryrup og Vrads, og Carl Ludvig Julius Patric Moth, f. 1820, der er Overlærer ved Sorø Academi.