Münnich. Side 328

(Patent af 24/5 1688.)

 

Anthon Günther v. Münnich , f. 1649, † 1721, til Brock­teich, Nutzhorn og Elsfleth, Oberst og Diggreve i Oldenborg, gift med Sophie Catrine v. Oetken, blev 24/5 1688 optagen i den danske Adelsstand. Hans Søn var den bekjendte Burchard Christoph, f. 1683, † 1767, russisk Greve, Generalfeltmarschal og Ridder af alle russiske Ordener, der blev forvist til Siberien; hans Afkom lever endnu i Rusland. Fra en Broder til ham nedstammer i lige Linie Rudolph Leopold, f. 1812, Oberst, R. af D. og Dmd., haardt saaret ved Isted, gift med Johanne Marie Christine Bastrup, f. 1811. Børn: Anna Dorothea Elisabeth, f. 1843, og Carl Christoph Burchard, f. 1845, cand. juris.