Nutzhorn. Side 338 - 339

(Patent af 14/12 1759 og 29/5 1845.)

 

Oberst Bagge Hoeberg, f. 1682, † 1767, gift med. Wilhel­mine Johanne v. Nutzhorn, blev 14/12 1759 optagen i den danske Adelsstand under Navnet v. Nutzhorn. Hans Sønnesønn Bendix Conrad Heinrich, f. 1771, † 1851, Major, Brand­ecteur, havde tre Børn

 

1.      Anna Scholastica, f. 24/12 1819, gift med Directeur i Privat­banken Aumont.

 

2.      Anna Henriette, f. 9/4 1823.

 

3.      Carl Ludvig Vilhelm Rømer, f. 9/5 1828, Amtmand over Veile Amt, 1864 Indenrigsminister, senere Justitsminister, C. af D. og Dmd., gift med Emilie Aarestrup. Børn: Olga, f. 20/5 1874, Ingeborg, f. 25/1 1875, og Gertrud Caroline Thekla Elisabeth, f. 4/3 1878.

 

 

            Major Nutzhorn adopterede endvidere sine to Stedsønner, Indreas og Ditlev Andersen, som ved Patent af 29/5 1845 deve optagne i den danske Adelsstand. Andreas døde uden børn. Ditlev, f. 1800, † 1865, en bekjendt Læge, gift med Charlotte Cathrine Fejlberg. Børn:

 

1.      Louise Anna, f. 6/7 1831, gift med Pastor H. F. Fejlberg til Darum.

 

2.      Bendix Conrad Heinrich Andersen, f. 20/2 1833, cand. theol., Medbestyrer af Askov Folkehøiskole, gift med Johanne Bertelsen. Børn: Mette Marie Charlotte, f. 18/7 1867, Johanne, f. 18/11 1869, Ditlev Andersen, f. 26/6 1872, Holger Andersen, f. 25/8 1874, Sigrid, f. 12/2 1876, Henning Frederik Fejlberg Andersen, f. 22/1 1878.

 

3.      Henning Frederik Fejlberg Andersen, f. 15/11 1835, † 20/2 1866, Dr. phil.

 

4.      Charlotte Cathrine, f. 7/7 1858, gift med Lieutenant P. B. Fejlberg.

 

5.      Anna Marie, f. 22/1 1840, i Roeskilde Kloster.

 

6.      Ditlev Andersen, f. 1841, † 1864, Skibslæge.

 

7.      Louise, f. 6/8 1842, i Roeskilde Kloster.

 

8.      Theodor Octavius, f. 1844, † 1873, Forstcandidat.

 

 

            En Broder af Major Nutzhorn har efterladt Afkom, som lever i Bondestanden i Nærheden af Horsens.