Oppen-Schilden. (Side 342 – 343)

(Patent af 23/7 1834.)


Det Schilden-Holsteenske F. C. Livø.

Af den gamle Adelsslægt v. Oppen, der stammer fra Mark-Brandenburg, blev Carl August Rudolph von Oppen, f. 11/1 1792, 5/11 1872, til Alt Gattersleben, dansk Kammer­herre, preussisk Major, R. af fl. 0., gift 1819 med Rosalia v. Friccius v. Schilden, f. 26/9 1786, † 1864, til det Schil­denske F. C., ved Patent af 23/7 1834 naturaliseret som dansk Adel. Hans Hustru, Rosalia Friccius v. Schilden, blev 1819 Besidderinde af det jydske og 1859 af det Schilden-Holsteenske F. C. (se „De danske Majorater", pag. 89-95), og var gift i første Ægteskab med Herman v. Schilden til Horst, - af den Slægt, der ved Keiser Carl VI.s Diplom af 4/5 1738 var bleven nobiliteret. Børn:

 

1. Emma Marie Elisabeth, f. 18/4 1822, † 15/6 1871, gift med Prinds Carl af Carolath-Beuthen. Søn: Prinds Emil Rudolph Osman Carolath-Beuthen, f. s/4 1852, til_ Palsgaard i Jylland, som han kjøbte 1877.

 

2. Adolph Wilhelm Rudolph v, Oppen-Schilden, f. 1824, til det Schilden-Holsteenske F. C. - Hasseldorf - og til Livø i Jylland, Kammerherre, Hofjægermester, Ritmester d la suite i den danske Hær, R. af D. og fl. fr. Ordener.