Reedtz. Side 369 - 370

(Gammel dansk Adel.)

Arenfeldt-Reedtziske F. C., 19478 Kr. Sædegaarden Bisgaard.

 

Peter Reedtz til Tygestrup kom til Danmark med Dron­ning Sophia. Hans Søn, Frederik, † 1659, til Tygestrup, var D. R. R., gift : 1) med Sophia Sehested, 2) med Sophi Høegh, og Fader til den bekjendte Peter Reedtz, f. 1614, † 1674, D. R. R. og Cantsler. Denne blev 1665 Eier af Palsgaard, som han kjøbte for 20,304 Rdl. Fra den Tid af er Palsgaard blevet hos Slægten, indtil den 1877 solgtes af den daværende Eier, Niels Juel Reedtz, f. 30/6 1853, der bosatt sig i Sverrig.

 

            Fra Cantsler Peter Reedtz nedstamme i lige Linie Niel Juel Reedtz, f. 1771, † 1830, til Palsgaard, gift med Catrin Sophie Wilhelmine Benzon.

 

                        Børn

  1. Holger Christian Reedtz, f. 14/2 1800, j 6/2 1857, til Palsgaard, Kammerherre, Geheimeraad, St. af D. og fler Ordener, Udenrigsminister. Han overtog 1830 i Forening med sin Broder, Otto Arenfeld Reedtz, Palsgaard fa 150,000 Rdl., og udløste Broderen 1840, gift 16/2 1848 me Asta Tugendreich Adelheid Grevinde Krag-Juel-Vind-Frijs, f. 12/3 1826; hun blev 16/4 1858 gift i 2det Ægteskab med Biskop Nicolai Frederik Severin Grundtvig, † 2/9 1872. Børn: a) Sophie, f. 3/8 1849, gift med Læge Sparrevohn i Middelfart, b) Niels Juel, f. 30/6 1853, gift med Frøken Qvist, der var Lærerinde, c) Amalia.f 18/5 1855, d) Holger, f. 30/1 1857.

 

  1. Otto Arenfeld Reedtz, f. 8/11 1802, til Bisgaard og t det Arenfeld-Reedtziske F. C., Kammerherre, gift: 1) med Helga, Datter af Biskop Boiesen, 2) med Sophie Frederikke Brorson, † 1865. Børn (2 døde unge): a) Catrin Sophie, f. 1836, gift med Pastor Funder til Breigning og Bjersted, b) Holger Christian, f. 1838, † 1869, Eier i Kjærsgaard i Jylland, gift med Charlotte Amalie Bechmann. 1 Datter.

 

  1. Jens Carl Reedtz, f. 1816, lever ugift i Nærheden i Horsens.