Reedtz-Thott. Side 371

Baroniet Gaunø.

(Friherrepatent af 25/10 1805.)

 

            Holger Reedtz, f. 1664, † 1707, til Palsgaard og Woergaard, Etatsraad, Amtmand, en Søn af Cantsler Peter Reedtz, gift med Birthe Christence Juel, efterlod 2 Sønner, Niels Juel, f. 1699, † 1742 til Palsgaard, fra hvem Reedtzerne til Palsgaard nedstamme, og Peter, f. 1700, † 1780, for hvis Søn, Holger, f. 21/4 1745, † 19/11 1797, Stamhuset Gaunø oprettedes, der ved Patent af 21/4 1809 blev ophøiet til Friherreskab (se „Den høiere danske Adel", pag. 223-227 og „De danske Majo­rater", pag. 126-128). Baroniets nuværende Besidder:

 

            Lehnsbaron Kjeld Thor Tage Otto Reedtz-Thott, f. 13/3 1839, Hofjægermester, Kammerherre, R. af D., tiltraadte Baroniet 1862, gift 4/5 1864 med Elisabeth Adelgunde, f. 8/1 1841, Datter af Generallieutenant Johan v. Bülow, dansk Gesandt i London.

Søn: Otto, f. 29/g 1872.

 

Lehnsbaronens Søskende:

 

  1. Thora Caroline Sophie Ottilie, f. 11/11 1824, gift 13/3 1851 med Oberst Høhling, R. af D., Dmd., Medlem af Bestyrelsesraadet for Brand- og Livsforsikkringsanstalten „Danmark".

 

  1. Axel Peter Basse, f. 24/7 1841, gift 25/5 1865 med Siegfriede Grevinde Rantzau, f. 26/8 1844. Børn: a) Ingeborg Caroline Auguste Margrethe Julie, f. 23/8 1866, i Vemme­tofte, b) Fanny Caroline Magdalene Astrid, f. 11/10 1867, i Vallø, c) Gudrun, i Vemmetofte.

 

  1. Frederik Axel Ludvig August, f. 12/10 1842, gift 3/7 1876 med Sophie Magdalene Pauline Berner-Schilden, f. 9/7 1856. Børn: a) Ada Julie Alexandra, f. 14/6 1877, i Vallø, b) en Datter, f. 29/6 1878.

 

  1. Julie Sophia Thora Anna Caroline, f. 8/6 1846, gift 25/51865 med Baron Carl Juel-Brockdorff, f. 711 1839, til Baroniet Schelenborg og Stamhuset Taasinge m. m.