Undall. S. 452

(Patent af 22/5 1829.)

 

Andreas Undall, f. 8/11 1738, † 11/1 1795, Kammerherre, Major af Infanteriet, Capitain i den kongelige livgarde tilfods, blev ved Resolution af 10/5 1777 optagen i den danske Adelsstand, men Patentet blev først udstedt 22/5 1829 til hans Søn, Lauritz Christian v. Undall, f. 17/9 1783, † 27/2 1861, capitain à la suite, Kammerherre, Generalkrigscommisair, Directeur for Tugt – og Forbedringshuset i Viborg, R. Af D. Og Dmd.

 

Castenschiold 1. c. Pag. 79