Urne. S. 452-453

(Ældgammel dans Adel.)

 

Axel Urne, f. 1830, Assistent under Finantsministeriet, synes at blive den sidste af denne ældgamle Adelsslægt. Han er en Søn af Frederik Urne, f. 1794, † 1837, til Moesgaard. Assessor i Hof- og Stadsrettn, Amtmand i Skanderborg Amt, og Louise Leopoldine Westphal, og en Sønnesøn af Christian Urne, † 1821, geheimeraad og Overpræsident i Kjøbenhavn, og Baronesse Sophie Magdalene Güldencrone, † 1851