v. der Maase. Side 306 - 307
Det v. der Maaseske F. C.

(Patent af 1/7 1712.)

 

Det v. der Maaseske F. C. bestaar af 83,496 Kr. samt Øen Anholt, af Hrtk. 9 1/4 Tdr. Dets nuværende Besidder er:

 

            Frederik Christian Rostgaard v. der Maase, f. 30/11 1825. Kammerherre, R. af D. og fl. fr. Ordener, indtil 1867 ved Gesandtskabet i Stockholm.

 

Søskende:

 

1. Caroline, f. 23/7 1827, gift 6/6 1851 med Lehnsgreve Georg Frederik Julius Moltke til Grevskabet Bregentved, f. 27/2 1825, Enke 1/10 1875

 

2. Christian Rostgaard, f. 2/4 1831, Oberst i Rytteriet, Adjutant hos Hs. Maj. Kongen, R. Af D. Og af fl. Fr. Ordener, gift 5/3 1873 med Grevinde Caroline Amalie Holck-Winterfeldt. F. 28/9 1842, Børn: a) Agnes Christiane Olivia, f. 25/1 1874, i Vallø; b) Margrethe Elisabeth, f. 1/8 1875, i Gisselfeldt; c) Ingeborg Caroline, f. 1/10 1877

 

Faders Søster:

 

 

            Frederikke Marie Caroline, f. 3/12 1811, gift 1835 med Kammerherre Vilhelm Ludvig Frederik v. Hedemann, f. 10/5 1807, † 22/1 1854, Hofchef hos Pridsesse Vilhelmine. Hun var Hofdame hos Pridsesse Vilhelmine, men entlediges i 1872 og er beneficeret med Pension fra Vallø.

 

            Om Stamhuset Kragerup og Slægten v. Der Maase se ”De danske Majorater” pag. 200 – 206.