Velkommen til Skislekt
            Vi ønsker med denne siden å øke interessen for slektsforskning blant gamle og
            unge i Follo, og selvsagt, alle andre steder.

            Alle medlemsmøtene blir holdt på Ski bibliotek med start kl. 19. Forut for møtene
            er det anledning til å komme allerede fra kl. 16.00 for å få hjelp til å forske,
            bruke lesemaskin, Internett osv. - Inngang fra Åsenveien 6

            Ski slektshistorielag er også tilstede på Ski bibliotek hver mandag kl 17 00 - 19 00

           Nødløsning Kråkstad bygdebok (waybackmachine). Her

           Noen gårder er ikke lagret av waybackmachine. Derfor
           Nødløsning 2 Kråkstad bygdebok (waybackmachine).
           Bygdebok for Kråkstad. Hele boka i ´orginalformat´ uten bilder Pdf


   Copyright Ski slektshistorielag.