Velkommen til Skislekt
            Vi ønsker med denne siden å øke interessen for slektsforskning blant gamle og
            unge i Follo, og selvsagt, alle andre steder.

            Alle medlemsmøtene blir holdt på Ski bibliotek med start kl. 19. Forut for møtene
            er det anledning til å komme allerede fra kl. 16.00 for å få hjelp til å forske,
            bruke lesemaskin, Internett osv. - Inngang fra Åsenveien 6

            

            Se oss på Facebook

               Copyright Ski slektshistorielag.