Velkommen til Skislekt.
            Vi ønsker med denne siden å øke interessen for slektsforskning blant gamle og
            unge i Follo, og selvsagt, alle andre steder.

            Alle medlemsmøtene blir holdt på Ski bibliotek.
            Inngang fra Åsenveien 6.

            Hjemmesiden vår har ikke blitt oppdatert på 10 år.
            Derfor er det mange linker som er utdatert.
            Vi har så smått startet med å redigere dette og andre feilfunksjoner.

             Matrikkel Kråkstad og Ski 1903.

            Bildearkivet vårt er oppdatert for føste gang etter 10 år
            Styret i Ski slektshistorielag ønsker nye aktive medlemmer velkomne.
            Så hvis det er noen som er interresert i slektsforsking og data og webside
            redigering så bare meld i fra.
          
                                                                                Til Bildesamlingens startside.
            
               Se oss på Facebook

   Copyright Ski slektshistorielag.